ลงทะเบียน

ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลส่วนตัว
เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารของท่าน
ข้อมูลธนาคาร


เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. Username และ Password ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ที่ท่านสมาชิกจะต้องรักษาข้อมูลด้วยตัวท่านเอง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ หากมีผู้อื่นกระทำการใดๆในนามของ Username นั้นๆโดยทางทีมงานถือว่าการดำเนินธุรกรรมใดๆผ่าน User นั้นๆเป็นการดำเนินธุรกรรมโดยท่านสมาชิกเอง
  2. บัญชี ของท่านสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหว ภายใน 3 เดือน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี ได้โดยฝ่ายเดียว
  3. กรอกข้อมูลให้ตรงกับความจริง เราสงวนสิทธ์เพิกถอนสมาชิกหากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง
  4. ในกรณีที่มีการเพิ่มยอดเครดิตเกินจริง สมาชิกจะต้องแจ้งแก่ทีมงานในทันที มิฉะนั้นทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอนทุกกรณี
  5. ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของลูกค้าได้ทุกเวลา หากตรวจพบว่ามีการกระทำอันส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด เหตุการณ์นี้เงินที่เหลือ ในบัญชีจะถูกโอนกลับให้ท่านครบตามจำนวน
  6. เงือนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าสมาชิกต้องหมั่นมาตรวเช็คเป็นประจำ
  7. ระบบAFหรือระบบแนะนำสมาชิก สร้างเอาไว้เพื่อเป็นกลไกของการตลาดและสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ห้ามมิให้สมาชิกสมัครเข้ามาเพื่อแนะนำตนเอง หากทางบริษัทตรวจพบจะดำเนินการแบนท่านออกจากการเป็นสมาชิกทันที
  8. การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุด